Set dưỡng da thông đỏ Sulwhasoo mini 6 sản phẩm mẫu mới

999.000 VND

1. Mặt nạ ngủ thông đỏ 15ml
2. Kem dưỡng mắt 4ml (quá lời cho em này, 4ml chắc dùng 2 tháng)
3. Tinh chât 4ml
4. Kem dưỡng mặt 4ml
5. Nước cân bằng 25ml
6. Sữa dưỡng da 25ml